Monipuolinen työkokemus taloushallinnosta kannusti ryhtymään yrittäjäksi.

yrittäjä, kirjanpitäjä

”Haaveenani on ollut hypätä perinteisten työaikojen ulkopuolelle ja vastata itse työni tuloksista. Siksi päädyin suorittamaan sekä taloushallinnon että yrittäjän ammattitutkinnon ja perustamaan oman tilitoimiston.

Urani alkoi Hyvinkäällä toimistotyöntekijänä metalli-alan yrityksessä, jossa tein kaiken taloushallintotyön alusta loppuun itse. Tämän jälkeen lähdin suorittamaan sähköinen taloushallinto asiantuntijoille kurssia, jonka yhteydessä työllistyin tilitoimistoon Helsinkiin. Yhteensä tilitoimistossa työkokemusta on kertynyt yli 6 vuoden ajalta. Urani jatkui tämän jälkeen Joensuussa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa. Siellä vastasin yhteistyössä muiden palkkapalvelusihteereiden kanssa yli 10 000 virkamiesten palkoista.
Nämä työkokemukset avasivat silmäni sille, että tilitoimistotyö on ala, jonka parissa haluan työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti. Nautin suunnattomasti uuden oppimisesta sekä siitä, että asiakkaiden kanssa voidaan tehdä yhdessä hienoja oivalluksia.
Toimivat järjestelmät mahdollistavat työskentelyn internetyhteyden välityksellä mistä päin maailmaa tahansa.
Tervetuloa palveltavaksi!

Karina Styborg
yrittäjä, kirjanpitäjä
+358 40 097 9927