Kassavirta-/tulosennuste

Karina StyborgYleinen

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä.

Tuloslaskelma kertoo suoriteperusteisesti yrityksen taloudellisen tilanteen tietyllä aikajaksolla. Se ei kuitenkaan kerro yrityksen maksuvalmiudesta. Vaan nimenomaan kassavirta on se, joka kertoo mihin asti rahat riittävät. Molempia kuitenkin tarvitaan, jotta lopputulos on riittävän tarkka.

Mitä hyötyä kassavirran ennustamisesta on?

Kassavirralla johtaminen helpottaa päätöksentekoa, koska maksuvalmius on nähtävillä ennakkoon. Usein kassavirta paljastaakin enemmän yrityksen kannattavuudesta kuin tuloslaskelma. Olennaiset investoinnit näkyvät kassavirrassa, mutta ei tuloslaskelmalla. Investoinnin suunnittelua helpottaa maksuvalmiuden näkeminen ennakkoon.

Yrityksen menestykselle on olemassa monia mittareita. Siltikin kyky tuottaa positiivista kassavirtaa mittaa yrityksen todellisen jatkuvuuden.

Pienen yrityksen kassavirran seuraaminen onnistuu näppärästi Excelillä.

Yhteenveto kassavirran hyödyistä

-Monelle yrittäjälle pankkitilin saldon seuranta tarkoittaa kassavirtaa. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Kassavirtaan ennustetaan tuleville kuukausille rahatulot ja rahamenot. Näin kassan tilanne on helpompi hahmottaa ja päätöksen teko perustuu todelliseen tilanteeseen.

-Hetkelliset kuopat kassassa huomataan ajoissa ja niihin ehditään reagoimaan

Tarvitsetko apua?

Varaa aika konsultointiin verkkosivuilla olevan kalenterin kautta

https://outlook.office365.com/owa/calendar/TiliborgOy@styborg.onmicrosoft.com/bookings/

Haluatko pelkän työkalun kassavirta-/tulosennusteesta? Lähetä viestiä osoitteeseen tilaukset@tiliborg.fi

Ohessa on lyhyt Excel työkalun esittelyvideo.

Karina Styborg

Kirjanpitäjä, CEO

Tiliborg Oy

+358 40 097 9927

karina.styborg@tiliborg.fi