MITÄ TILINPÄÄTÖS KERTOO?

Karina StyborgYleinen

On tullut taas se aika vuodesta kun sinun pitää toimittaa tilinpäätöstä varten materiaalit kirjanpitäjällesi. Jos olet ulkoistanut kirjanpidon ja tilinpäätöksen, tässä sinulle vinkkejä mitä tilinpäätös sinulle kertoo.

Tilikausi

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta, mutta ei aina kalenterivuosi.

Tilikauteen liittyviä asioita:

● Tase: kertoo yrityksen omaisuuden sekä, miten ja mistä lähteistä tämä omaisuus on rahoitettu.
● Juokseva kirjanpito: kirjataan kaikki tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot.
● Tilinpäätös: tilikauden lopussa laadittava yhteenveto, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen.
● Tilinpäätöksen tehtävä: antaa kuva siitä, miten tulos ja taloudellinen asema ovat tilikauden
aikana muodostuneet. Tämän pohjalta aloitetaan seuraavan tilikauden juokseva kirjanpito.

Tuloslaskelma: tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma kertoo sinulle menneet tapahtumat ja se sisältää tilikauden tuotot ja kulut. Tuotto tarkoittaa varojen lisäystä tai velkojen vähennystä. Kulu taas puolestaan tarkoittaa varojen vähennystä tai velkojen lisäystä.
Kokonaisuudessaan tuloslaskelma kertoo sinulle yrityksesi syntyneen tuloksen ja sen, miten se on muodostunut. Eli käytännössä jäikö yrityksesi voitolle vai tuliko tappiota.
”Viimeisellä rivillä” on suuri merkitys: kun liiketoiminnan taloudellinen tarkoitus tiivistyy varallisuuden luomiseen, tuloslaskelma kertoo, miten siinä on onnistuttu.

Tilikaudelle kuuluvat tulot

Tilikauteen liittyy sekä myyntituottoja että muita tuottoja, joilla ei ole yhteyttä varsinaiseen liiketoimintaan. Muut tuotot voivat olla esimerkiksi vuokratuotot tai tuotantovälineiden myyntivoitot.

Tilikaudelle kuuluvat menot

Kulut voidaan jakaa lyhyt- ja pitkävaikutteisiin kuluihin. Lyhytvaikutteisia ovat sellaiset kulut, jotka liittyvät kyseiseen tilikauteen. Näitä ovat esimerkiksi raaka-aineet sekä palkkakulut.
Pitkävaikutteisia kuluja ovat poistot sekä arvonalentumiset, sillä ne vaikuttavat useampaan tilikauteen.

Tase: varat ja rahoituslähteet

Tase kertoo sinulle yrityksesi taloudellisen aseman tietyllä hetkellä. Tase kertoo varallisuuden arvon sekä oman ja vieraan pääoman osuudet.

Jaksotus- ja arvostus

Varaston muutos jaksotetaan tuloslaskelmaan, sillä varaston hankkimisesta on syntynyt menoja, mutta tuloa ei ole vielä saatu.
Kun teet suunnitelman mukaisia poistoja, poistat joka vuosi sen verran esineestä, josta et enää tule saamaan tilikauden jälkeen tuottoja. Yleensä poistot tehdään verotuksessa sallitun määrän verran.
Kun teet pitkää projektia monella eri tilikaudella, voit tulouttaa valmistusasteen mukaisesti.

Tilinpäätöksen sisältö

Liikevaihto = yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta ansaitsemat myyntituotot

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos = valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos kertoo liikevaihdon ohella yrityksen toiminnan volyymistä.

Valmistus omaan käyttöön = yrityksesi voi valmistaa tuotteita ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan.

Liiketoiminnan muut tuotot = tuotot jotka ansaittu muusta kuin varsinaisesta liiketoiminnasta

Materiaalit ja palvelut = myytävien tuotteiden ja palveluiden aikaansaamiseen liittyvät ostot

Henkilöstökulut = oman henkilökunnan kulut, palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset = pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden menot vähennetään vaikutusaikanaan, tehdyn suunnitelman mukaan ja tuloksesta riippumatta.

Liiketoiminnan muut kulut = kaikki muut kulut joita ei kirjata aikaisemmille riveille

Liikevoitto (-tappio) = on tulosrivi, joka kertoo liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista jäljellä olevan määrän, kun liiketoiminnan lyhyt- ja pitkävaikutteiset kulut on vähennetty.

Rahoitustuotot ja -kulut = omistukseen perustuvia rahoituksen tuottoja, korkokuluja, korkotuottoja.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä tai muista tilitoimistopalveluistamme. Tai pyydä tarjous!

Ota yhteyttä!