Palkkahallinto, henkilöstöhallinto vai molemmat?

Karina StyborgYleinen

Palkkahallinto pitää sisällään paljon muutakin kuin vain palkanlaskennan.

Toimiva palkkahallinto sisältää vuosilomalaskennan, ylitöiden laskennan, työehtosopimusten tulkinnan sekä muut palkan lisät kuten työajanlyhennykset.

Virheetön ja oikea-aikainen palkanlaskenta on yksi tärkeimmistä yrityksesi toiminnoista ja tärkeä osa työntekijäkokemusta.

Sovimme asiakkaan kanssa palkanlaskennan aikataulut tarkasti. Huolehdimme sovitusti palkanlaskennan sekä palkat maksuun. Huolehdimme lakisääteisten ilmoitusten lähetyksen sekä tilitysten maksamisen.

Seuraamme työehtosopimusten voimassaoloa, päivityksiä sekä yleiskorotusten voimaan astumista.

Yleensä palkkahallinto tulee meille hoidettavaksi asiakkaan kirjanpidon yhteydessä. Palkkahallinto voidaan kuitenkin myös ulkoistaa vain yhtenä osana taloushallintoa meille.

Henkilöstöhallinto pitää sisällään työsuhteen elinkaaren eri vaiheita.

Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on maksimoida työntekijän työteho ja minimoida työntekijöiden vaihtuvuus sekä huolehtia heidän osaamisestaan.

Henkilöstöhallinnon toiminnot, jotka tulevat palkanlaskennan yhteydessä ylläpidettäväksi.

-työsopimusten hallinointi eli työsuhteiden alkamisen, päättymisen seuraaminen ja huolehtiminen palkanlaskentaan esimerkiksi lopputilin maksaminen

-poissaolojen hallinnointi eli seuraaminen vuosiloman kertymisen näkökulmasta, kelahakemukset.

Henkilöstöhallinnon toiminnot, joissa voimme olla myös mukana.

-henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen

-henkilöstön ja osaamisen suunnittelu

Henkilöstöhallinto on palkanlaskennasta erillinen osa-alue, josta sovitaan erikseen palvelusopimuksessa.

Suunnittelemme henkilöstöhallinnon prosessit asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Tarvittaessa kartoitamme markkinoilla olevien henkilöstöhallinnonjärjestelmien vaihtoehdot.

Ota yhteyttä

Karina Styborg

Toimitusjohtaja

040 097 9927