Tilitoimistomme asiantuntijat

Karina StyborgYleinen

KLT tutkinnon suorittaneita Maarit Vipuveräjä ja Karina Styborg

KLT-tutkinto kertoo asiakkaalle laadukkaasta ja luotettavasta palvelusta, siitä että KLT-asiantuntija

  • vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä
  • on osallistunut ylläpitokoulutukseen
  • jättää raportin Tili-instituuttisäätiölle määräaikaan mennessä.

PHT tutkinnon suorittaneita Karina Styborg

PHT on palkkahallinnon asiantuntijatutkinto ja merkki alan tehtävien laaja-alaisesta osaamisesta.

PHT kertoo korkeasta palkkahallinnon osaamisen tasosta.

Taloushallintoliiton auktorisoitu tilitoimisto

Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. 

Taloushallintoliiton jäsenenä tilitoimisto takaa, että palvelu on jatkuvaa. Auktorisoidulla toimistolla on vastuuvakuutus kunnossa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosi toimii taloushallintopalvelualan hyvän tavan mukaisesti. Auktorisointi edellyttää, että toiminta on tiukasti lain mukaista ja että uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Olemme taloushallintoliiton jäsenyritys.

Ota yhteyttä!

Karina Styborg

+358 40 097 9927

asiakaspalvelu@tiliborg.fi