Käsikirja

0,00 

Lataa tästä ilmaiseksi käsikirja kassavirta-/tuloslaskelmaennusteeseen liittyvistä aihealueista.

SISÄLLYSLUETTELO

 

  1. Kassavirta maksuperusteisesti, mitä se tarkoittaa?
  2. Tulosennuste suoriteperusteisesti mitä se tarkoittaa?
  3. Kassavirtaan vaikuttavat asiat esim. maksuajat ja miten niihin voisi vaikuttaa.
  4. Tulosennusteeseen vaikuttavat asiat tuloksen muodostumisessa
  5. Kassavirta- ja tulosennusteen seuranta
  6. Kassavirran ja tulosennusteen toteutustavat
  7. Tase-ennuste laadittujen ennusteiden pohjalta
  8. Case esimerkkejä kassavirtaennusteen ja tuloslaskelmaennusteen käytöstä

 

Osasto: