Kassavirta- ja tulosennuste Excel /useat käyttäjät

248,00 

Tämä versio taulukosta on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi kaupallisiin tarkoituksiin. Taulukkoa ei ole rajoitettu millään tavalla.

Tilaukseen sisältyvät:

-Kassavirta- tuloslaskelmaennuste Excelissä. Toimii vain Excelissä.

-Ohjevideon linkki
-Ohjevideon linkki taulukon muokkaukseen

-PDF ohjeet taulukon käyttöön
-PDF Ohjeet taulukon muokkaukseen

Tästä pääset katsomaan lyhyen esittelyvideon Katso video

Ostamalla tämä tuotteen hyväksyt käyttöoikeussopimuksen Käyttöoikeussopimus useat käyttäjät

Kuvaus

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä.

Tuloslaskelma kertoo suoriteperusteisesti yrityksen taloudellisen tilanteen tietyllä aikajaksolla. Se ei kuitenkaan kerro yrityksen maksuvalmiudesta. Vaan nimenomaan kassavirta on se, joka kertoo mihin asti rahat riittävät. Molempia kuitenkin tarvitaan, jotta lopputulos on riittävän tarkka.

Mitä hyötyä kassavirran ennustamisesta on?

Kassavirralla johtaminen helpottaa päätöksentekoa, koska maksuvalmius on nähtävillä ennakkoon. Usein kassavirta paljastaakin enemmän yrityksen kannattavuudesta kuin tuloslaskelma. Olennaiset investoinnit näkyvät kassavirrassa, mutta ei tuloslaskelmalla. Investoinnin suunnittelua helpottaa maksuvalmiuden näkeminen ennakkoon.

Yrityksen menestykselle on olemassa monia mittareita. Siltikin kyky tuottaa positiivista kassavirtaa mittaa yrityksen todellisen jatkuvuuden.

Pienen yrityksen kassavirran seuraaminen onnistuu näppärästi Excelillä.

Yhteenveto kassavirran hyödyistä

-Monelle yrittäjälle pankkitilin saldon seuranta tarkoittaa kassavirtaa. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Kassavirtaan ennustetaan tuleville kuukausille rahatulot ja rahamenot. Näin kassan tilanne on helpompi hahmottaa ja päätöksen teko perustuu todelliseen tilanteeseen.

-Hetkelliset kuopat kassassa huomataan ajoissa ja niihin ehditään reagoimaan