Urheiluseuran taloushallinto ja palkkahallinto

Karina StyborgYleinen

Paperinen kirjanpito

Monen urheiluseuran kirjanpito on vielä paperinen. Pahimmassa tapauksessa kirjanpitoon aineistot tulevat monta kuukautta jälkikäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että urheiluseura näkee pahimmassa tapauksessa kirjanpidon luvut vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Sähköinen taloushallinto eli reaaliaikainen kirjanpito. Tiliotteet saapuvat sähköisinä sekä ostolaskut suoraan maksettavaksi verkkolaskuna. Kassanhoitajat voivat ostolaskut asiatarkastaa samalla, kun lasku on jo kirjanpitäjällä tiedossa. Kirjanpidon raportit voi katsoa koska tahansa vaikka puhelimen näytöltä käsin. Urheiluseuran talouden suunnittelu helpottuu.

Suoriteperusteisuus kirjanpidossa antaa paremmat mahdollisuudet tilikauden aikaiseen tulojen ja menojen seuraamiseen kuten talousarviovertailun tekemiseen. Monesta urheiluseuran käyttämästä ohjelmasta kuten Myclub ja SuomiSport löytyvät suorat integraatiot taloushallinnon ohjelmistoihin kuten Netvisor ja Procountor. Tällöin tulot siirtyvät taloushallinnon ohjelmistoon automaattisesti sovitun syklin mukaisesti yleisesti viikkoittain tai kuukausittain.

Paperikirjanpidossa urheiluseurat yleensä seuraavat rahan riittävyyttä joukkeiden tasolla omilla pankkitileillään. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä hallintokustannuksia. Reaaliaikaisen sähköisen taloushallinnon ja kustannuspaikkaseurannan avulla urheiluseura voi siirtyä käyttämään yhtä pankkitiliä. Useat pankkitilit korvataan siis talousarviolla ja kulujen tarkalla kustannuspaikkaseurannalla.

PALKKAHALLINTO

Urheiluseuralla voi olla erilaisia palkan suorituksia sekä verovapaita kustannustenkorvauksia. Urheiluseuralla on samat työnantajan velvollisuudet kuten muillakin työnantajilla yleisesti. Mikäli urheiluseura maksaa palkkaa esim. valmentajille täytyy urheiluseuralla olla lakisääteiset vakuutukset voimassa kuten työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus sekä työttömyysvakuutus. Työterveyshuolto täytyy olla myös järjestetty mikäli palkkaa maksetaan.

Joissain tapauksissa valmentajien palkkiot voivat olla työkorvauksia. Tällöin valmentajilla on toimeksiantosopimukset urheiluseuran kanssa ja he itse huolehtivat omasta sosiaaliturvan vakuutuksistaan.

Erotuomareille maksettavat palkkiot ovat työkorvauksia, koska eivät perustu työsuhteeseen.

Erotuomarille maksettavan työkorvauksen yhteydessä saa maksaa myös verovapaita matkakustannusten korvauksia kuten päivärahaa ja kilometrikorvausta. Tämä perustuu poikkeusääntöön TVL 71§. Nämä päivärahat ilmoitetaan tulorekisteriin koodeilla 357/358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus ja Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha) . Huom! nämä verovapaat kustannusten korvaukset ovat rajoitettuja määriä.

  • kilometrikorvaukset max 3000e
  • päivärahaa max 20 päivää

Muille kuin erotuomaireille työkorvauksen saajille verovapaita matkakustannusten korvauksia ei saa maksaa verottomasti. Vaan ne maksetaan työkorvauksena kuten muukin rahakorvaus.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset palkansaajille ilmoitetaan koodeille 331 ja 311. Näissä noudatetaan palkansaajan matkustussääntöjä normaalisti verottajan ohjeen mukaisesti.

Vapaaehtoisille ei makseta työstä palkkaa eikä työkorvausta. Tällöin voidaan korvata verottajan ohjeen mukaisesti maksimimäärään asti verovapaasti yleishyödyllisen yhteisön maksamia kilometrikorvauksia ja päivärahoja.

Palkinnot

Muu kuin TVL 83§ (taidekilpailupalkinto) ja 84§ (koululaispalkinto) tarkoitettu kilpailupalkinto ei ole veronalaista tuloa arvo koko määrältään 100 euroa verovuoden aikana. Ja mikäli sitä ei voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitetuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena.

Mikäli pohditte urheiluseuran taloushallinnon sähköistämistä.

Ottakaa yhteyttä

Karina Styborg

Toimitusjohtaja

+358 40 097 9927

asiakaspalvelu@tiliborg.fi