VUOSI VAIHTUU – TARKISTA NÄMÄ VIISI VEROASIAA

Karina StyborgUutiset

Esimerkiksi kotitalousvähennystä, muuttoa, omaisuuden lahjoittamista ja luovutuspalkkiota kannattaa nyt pohtia verotusta silmällä pitäen. Myös vanhentuvat elinkeino- tai vuokraustoiminnan tappiot sekä metsä- tai maatalouden tappiot ehtisi vielä hyödyntää.
1. Muutto toiseen kuntaan lähellä vuodenvaihdetta
Mikäli suunnittelet muuttoa vuodenvaihteessa, muuttopäivä kannattaa valita viisaasti.
Jos kunnallisvero on uudessa kotikunnassa nykyistä korkeampi, kannattaa muuttaa vasta tammikuussa, Jos vero on alempi, niin jo joulukuussa.
Tämä johtuu siitä, että verotuksen kotikuntana pidetään kuntaa, jossa henkilöllä on katsottava olleen verovuotta edeltäneen vuoden lopussa (31.12.) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. Niinpä koko vuodelta maksetaan veroa siihen kuntaan, missä oltiin kirjoilla edellisen vuoden lopussa.

2. Kotitalousvähennys kahdelle vuodelle
Onko mahdollista vähentää esim. keittiö- tai kylpyhuoneremontin työn osuus puoliksi vuodenvaihteen molemmilla puolilla, kun varsinainen remontti tehdään vuoden loppupuolella? Tämä kysymys tulee esiin yleensä silloin, kun työkustannukset kohoavat niin korkeaksi, että vähennyksen maksimi ylittyy ja koko työn osuus verotuksessa haluttaisiin kuitenkin vähentää.

– Verosta vähennettävä kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2400 euroa.

-Kotitalousvähennys on 45 prosenttia työn osuudesta vuonna 2016 ja hallituksen esityksen mukaan 50 prosenttia 1.1.2017 alkaen, kun kyseessä on ennakkoperintärekisteriin merkityn yrityksen tekemä työ.
– Omavastuu verovelvollista kohden on 100 euroa.
Maksimimäärän kotitalousvähennystä yrityksen tekemästä työstä saa vuonna 2016 työn osuuden määrästä 5 555 euroa ja vuoden 2017 alusta työn osuuden määrästä 5 000 euroa. Vähennys myönnetään siinä vuonna, kun maksu on maksettu, sen jälkeen, kun sen perusteena oleva työ on tehty.
Esimerkiksi: Jos remontti on tehty joulukuussa, mutta lasku maksetaan kahdessa erässä joulu- ja tammikuussa, kotitalousvähennyksen voi saada molemmista laskuista työn osuudelta, jolloin vähennys jakautuu kahdelle vuodelle.
3. Vanhenevat luovutustappiot
Onko verotuksessasi 31.12.2016 vanhenevia, omaisuuden myynneistä aiheutuneita luovutustappiota? Nämä luovutustappiot ovat syntyneet verovuonna 2011 tapahtuneista tappiollisista myynneistä ja näitä tappiota ei ole saatu vähennettyä luovutusvoitoista. Jos sinulla on omistuksessasi esimerkiksi voitollisia pörssiosakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia, on sinun mahdollista vielä hyödyntää 31.12.2016 vanhenevat luovutustappiot.
– Luovutusvoittoa tuottavat pörssiosakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet kannattaa varmuuden vuoksi myydä viimeistään 30.12.2016, koska se on vuoden 2016 viimeinen arkipäivä.
– Tärkeää jokatapuksessa on, että kaupan katsotaan toteutuneen vuoden 2016 puolella.

4. Pääomatulolajin tappiot
Kannattaa lisäksi tarkistaa, onko verotuksessasi 31.12.2016 vanhenevia pääomatulolajin tappioita, jotka ovat voineet aiheutua esimerkiksi tappiollisesta elinkeinotoiminnasta, metsätaloudesta, maataloudesta tai vuokraustoiminnasta. Nämä tappiot ovat syntyneet verovuonna 2006, etkä ole saanut vähennettyä niitä pääomatuloista.
– Pääomatulolajin tappio vähennetään kaikista pääomatuloista, joita sinun tässä tapauksessa pitäisi ehtiä hankkia 31.12.2016 mennessä.
– Jos myyt tänä vuonna omaisuutta ja saat luovutusvoittoa, vähennetään niistä ensin luovutustappiot, jos sinulla niitä on ja vasta sen jälkeen pääomatulolajin tappiot.

5. Lahjaverotus kevenee 2017 vuonna
Jos olet suunnitellut omasuutesi lahjoittamista lähiaikoina, voit säästää lahjaveron määrässä, kun teet lahjoituksen aikaisintaan 1.1.2017. Lahjaveroasteikkoa on esitetty kevennettäväksi siten, että lahjaveroa maksetaan, kun lahjan määrä on vähintään 5 000 euroa. Tähän määrään lasketaan edelleen kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta samalle lahjansaajalle ennetut veronalaiset lahjat.
– Lahjaveroa maksetaan 5 000 euron kohdalla 100 euroa ja ylimenevältä osalta 8 prosenttia
– Lahjaveroasteikon seuraava porras on 25 000 euroa, jolloin veron määrä on yli 1 700 euroa ja ylimenevältä osalta 10 prosenttia 55 000 euroon asti.
– Veron määrä 55 000 euron kohdalla on 4 700 euroa ja ylimenevältä osalta 12 prosenttia 200 000 euroon asti.
Esimerkiksi: Jos äiti tammikuussa 2017 lahjoittaa 100 000 euron arvoisen osakehuoneiston lapselleen, maksaa lapsi lahjaveroa asunnosta 10 100 euroa oletuksella, että hän ei ole saanut äidiltään veronalaisia lahjoja viimeisen kolmen vuoden aikana. Lahjaveron määrä olisi 11 770 euroa, jos lahja annettaisiin joulukuussa 2016.