OSA 1: YEL vaikutus sosiaalietuuksiin

Karina StyborgYleinen

Kun olet pohtimassa YEL-työtulon määrää, tulee sinun tietää aiheesta enemmän. Mihin kaikkeen YEL oikeastaan vaikuttaa?

Mihin sosiaalietuuksiin YEL vaikuttaa?

Vanhuuseläke

Jossain vaiheessa tulet jäämään eläkkeelle yrittäjyydestä. Tällöin yrittäjän vanhuuseläke lasketaan YEL-työtulon perusteella.
Voit myös jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 61-vuotiaana, jolloin voit ottaa 25 % tai 50 % jo kertyneestä eläkkeestä itsellesi.

Työkyvyttömyyseläke

Jos sinun työkykysi jossain vaiheessa heikkenee, työssä jaksamistasi voidaan tukea ammattilaisen kuntoutuksen keinoin. Jos tulet työkyvyttömäksi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sinun valitsemasi YEL-työtulo vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

Perhe-eläke

Jos perhettäsi kohtaa toisen puolison kuolema, YEL-vakuutus turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perhe-eläkkeellä. Vaikutat siis myös valitsemallasi YEL-työtulon suuruudella myös perhe-eläkkeen määrään.

Työttömyysturva

Jos olet ottanut YEL-työtuloksi vähintään 12 576 € (vuonna 2018), sinulla on mahdollisuus työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Sairauspäiväraha

Jos sairastut, Kelan sairauspäivärahan määrä lasketaan ilmoittamastasi YEL-työtulosta. Vuonna 2018 yrittäjän sairaspäivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään.

Vanhempainpäivärahat

YEL-työtulon määrä vaikuttaa myös Kelan äitiys-. isyys-, erityisäitiys- ja vanhempain rahaan sekä osittaiseen vanhempainrahan määrään.

Näihin maksuihin vaikuttavat YEL-työtulon määrä:
● YEL-maksu
● Sairausvakuutusmaksu
● Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
● Työttömyyskassan jäsenmaksu

Miten valita oikea YEL-tulotaso?

Yrittäjälle YEL on yksi suurimmista kulueristä. Tästä syystä monet miettivät tarkasti oikean tulotason ottamista.
YEL-tulotason valintaan vaikuttaa moni asia, mutta lopulta yrittäjä itse on vastuussa omasta eläkkeestä ja sen tuomista sosiaaliedun turvista.
Haluatko siis turvata oman sosiaaliedut heti yrittäjyyden alkutaipaleella vai nostatko tulotasosi vähitellen oikealle korkeudelle?

Jokainen yrittäjä määrittelee oman YEL-tulotasonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Jokaisen yrittäjän pitää myös tiedostaa riskit tulotason alhaisista tasoista.
Mitä jos tänä päivänä otat YEL-tulotasoksi todella alhaisen, mutta huomenna sairastut vakavasti? Tällöin saat Kelasta juuri sen verran, mitä olet itse määritellyt.
Mieti siis oma tilanteesi tarkasti kun valitset YEL-tulotasoasi.

Lisätietoja YEL-tulotasoista voit lukea Elon sivuilta www.elo.fi

OSA 2: Mitä hyötyä on kuulua yrittäjän työttömyyskassaan? https://tiliborg.fi/mita-hyotya-kuulua-yrittajan-tyottomyyskassaan/